مبدل آنالوگ به SDI دیتاویدیو

Datavideo DAC-7 Analog to SDI Converter

Video input-
1X CVBS, BNC connector 75 Ohms
 1X S-Video
 1X YUV (3 x BNC connectors, 75 Ohms)

Audio input-
2x Balance stereo audio, mini-XLR connector
2x Unbalanced stereo audio, RCA jack

Output-
 x BNC connector, 75 Ohms for SDI signal

Power consumption-
DC12V, 1.0A

 

 

نظر خود را بنویسید