کابل HD SDI سکاکو

قیمت متری 4000 تومان

تا 100 متر تست شده است و ضمانت می گردد.

نظر خود را بنویسید