اسپلیتر دیجیتال 1 به 8 بلک مجیک

Blackmagic Design Mini Converter SDI Distribution

 

 

(1) SDI Input, (8) SDI Outputs

3G/HD/SD-SDI Auto-Switching Input

Re-Clocked Outputs

Ancillary Data & Embedded Audio

1080p & 2K Distribution

Supports ASI Signals

نظر خود را بنویسید