سه پایه فیلمبرداری SECCED DV4

SECCED SC-DV4/75RP

Weight: 2.5 kg 

Counterbalance: 0-7 steps

Sliding range-plate: 110mm

Grades of tilt drag: 0-3

Grades of pan drag: 0-3

Tilt range: -75°/+90° 

Tripod fitting: 75mm

Weight: 2.5 kg 

Counterbalance: 0-7 steps

Sliding range-plate: 110mm

Grades of tilt drag: 0-3

Grades of pan drag: 0-3

Tilt range: -75°/+90° 

Tripod fitting: 75mm

مشخصات
جزئیات
مدل Head
SC-DV4/75RP
وزن سه پایه
6.2 کیلوگرم
تحمل وزن دوربین
تا 7 کیلوگرم
ارتفاع سه پایه
از 55 تا 162 سانتی متر
ارتفاع حمل سه پایه
86 سانتی متر
سرعت PAN
0-7 استپ
نظر خود را بنویسید