فلایت کیس تدوین خطی

Portable Flight Case For Live Production

 

ATEM Television Studio

BMD Hyper Deck Studio

DataVideo ITC100 Intercom 4Belt

Smart view Duo Dual Monitor

HDMI & SDI In/Out

Analoge Output

Analoge Audio input

 

 

نوع پرداخت : نقدی

تاریخ تحویل :25 روز کاری

نظر خود را بنویسید