کابل Canare L7CHD HD/SDI

Canare 75 ohm Digital Video Coaxial Cable

 

 

 

نوع پرداخت : نقدی

تاریخ تحویل :15 روز کاری

نظر خود را بنویسید