اینترکام Datavideo ITC100

Datavideo ITC-100 8-User Wired Intercom System with 4 Beltbacks & 4 Headsets

Supports Up to 8 Beltbacks & 8 Headsets

Includes 4 XLR Beltbacks and 4 Headsets

Tally Light Set

Rackmount Design

All Call and Mute Controls

 

مشخصات
جزئیات
اتصالات
1xPower12V / 2x15Pin Tally / 1xHP / 1x3Pin Light / 1xMic /
اسپیکر
داخلی 3 وات
سایز رک
1 یونیت
خروجی
8x XLR 5-Pin
وزن
1.9 کیلوگرم
وزن پک تصویربردار
300 گرم
ورودی
1x5-Pin
خروجی ها
1x5-pin XLR / 1x3.5mm Jack / 1x2.5mm Jack
نظر خود را بنویسید
امیر حسینی
لطفا مشخصات را برای افراد غیر حرفه ای نیز به بیان ساده مطرح کنید
۰۷ مرداد ۱۳۹۶ ۱۱:۲۱